Tankönyvosztás, ebédbefizetés

Tankönyvosztás, ebédbefizetés
 Tankönyvosztásra várjuk a szülőket az alábbi beosztás szerint:

 Befizetésekről részletesenA pénztárban: ebédbefizetés, adategyeztetés és a friss igazolás (ok) leadása a kedvezményekhez

Könyvtárban: Tankönyvátvétel tételesen, aláírásokkal.

AZ EBÉDBEFIZETÉS ideje:

 

Az iskolásoknak osztályonként a tankönyvátvétel napján és idejében.

Diétás étkezési igényeiket 2018. 08.29-én reggel 9 óráig szíveskedjenek leadni!

Diétás étkezést a szakorvosi igazolás leadását követő 2. munkanaptól tudjuk biztosítani.

Tájékoztatás az étkezési térítési díj átutalással történő megfizetéséről!

Honlapon

http://www.cnkpecs.hu/_user/browser/File/dokument/%C3%81tutal%C3%A1sos%20fizet%C3%A9si%20nyilatkozat%20CNK20182019.pdf

 

EGYÉB BEFIZETÉSEK

Elsősöknek és új tanítványainknak az iskolai nyakkendő/sál megvásárlása (2500 Ft)

Alapítványi hozzájárulás befizetése (2500 Ft)

Pólórendelés (1300 Ft/db) Szükséges adatok méret név, osztály mennyiség 

Zeneiskolai díjak befizetése

Behajtási engedélyek igénylése csak alsó tagozat részére

(1. rendszám:1200 Ft, 2 rendszám 6000 Ft) 

FIGYELEM!

Az előző évi behajtási engedély csak szeptember 1-től érvényes (vagyis a tankönyvosztás és az ebédbefizetés idejekor nem!)

Szeptember1-től újra lehet használni a tavalyi engedélyt, az új gyermekszállító engedély megérkezéséig!

Az új beiratkozó vagy előző évben engedéllyel nem rendelkező szülő, az Intézmény által lepecsételt GYERMEKSZÁLLÍTÁS felirattal ellátott igazolást a BIOKOM gyermekszállító engedélyének megérkezéséig, jól láthatóan az első szélvédő mögé helyezze el! Ez befizetéskor kérhető a titkárságon.

2018.08.21