CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2019. augusztus 21. Szerda, ma Sámuel, Hajna napja van

8.évfolyam

Fizika tételek:

 1. Vezetők és szigetelők (vezetők anyaga, szigetelők fajtái, előnyök, hátrányok, alkalmazások)
2. Áramforrások (kémiai és indukciós elv, elem, zsebtelep, akkumulátor, generátor, dinamo)
3. Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása (működés, alkalmazási területek)
4. Elektromos ellenállások, félvezetők (alkalmazás áramkörökben, dióda, tranzisztor, stb.)
5. Egyenáram hatásai (kémiai, hő, mágneses, élettani)
6. Fogyasztók elektromos teljesítménye, ellenállása, felvett árama (háztartási fogyasztók működése, fontosabb tulajdonságai)
7. Váltakozó áram (fogalma, előállítása, történeti áttekintés)
8. Transzformátor (fogalma, típusai, működési elve, alkalmazások)
9. Napfogyatkozás, Holdfogyatkozás (A fény terjedése)
10. Gömbtükrök képalkotása és gyakorlati alkalmazása (A fényvisszaverődés törvényei, alkalmazás egészségügyben, közlekedésben, stb.)
  

Kémia tételek:

NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

1. A PERIÓDUSOS RENDSZER
Kialakulása, felépítése
2. A VII. FŐCSOPORT ELEMEI, ÉS VEGYÜLETEI
A klór és a hidrogén- klorid
3. A VI. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI
Az oxigén, az ózon és a víz
4. A VI. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI
A kén, a kén oxidjai és a kénsav
5. AZ V. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI
A nitrogén, az ammónia, és a salétromsav
6. A IV. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI
A szén, a szén oxidjai a szénsav
A szén mesterséges vegyületei a fullerének
A szén szerves vegyületei (akár önmagában is feldolgozható)
FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK
7. A I. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI
Az alkáli fémek, a nátrium, a kálium, és jelentősebb vegyületeik
8. AZ II. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI
Az alkáliföldfémek, a magnézium, a kálcium, és jelentősebb vegyületeik
9. IPARILAG JELENTŐS FÉMEK
A vas, és az alumínium
Vas és alumínium kohászat
10.  NEMES ÉS SZÍNESFÉMEK
A réz, a cink, az ezüst, az arany, az ón, az ólom, a higany
  

Földrajz tételek:

 

1.        Európa helyzete, határai, fő részei. 

(Mutassa be Európa elhelyezkedését a földön, nevezze meg a határoló tengereket, óceánokat, az Európa és Ázsia közti határt, indokolja e két földrész különválasztásának okait, nevezze meg Európa legjelentősebb szigeteit, félszigeteit és mutassa is térképen.) 

2          Európa felszínének kialakulása, éghajlata, vízrajza. 

( Milyen éghajlati övezetekben található, milyen éghajlatok alakultak ki, példák és térképen is mutassa) 

3.         Németország 

(helyzete, határai, fő tájai, a közelmúlt történelmi változásai, ipara, mezőgazdasága) 

4.         Az Alpok és az Alpok országai 

(Alpok rövid bemutatása, keletkezése, részei, csúcsa, sajátos éghajlata és növényzeti övezetessége, országainak rövid bemutatása. Svájc, Ausztria, Szlovénia.) 

5.         Románia ahol a legnagyobb számú magyar kisebbség él. 

(Határai, tájai, a magyar kisebbség területi elhelyezkedése, a történelmi esemény rövid bemutatása, mely ezt okozta, a természeti adottságain alapuló mai gazdaságának bemutatása) 

6.         Hazánk helye, helyzete Európában 

(Földrajzi helyzetünk, domborzatunk, éghajlatunk és az azt befolyásoló tényezők,) 

7.         Vizeink a felszín alatt és felett 

( Folyóink, tavaink, felszín alatti vizek fajtái hasznuk, vízgazdálkodás) 

8.         Magyarország növényzete és talajai 

(A talaj, mint nemzeti kincsünk, elterjedt fajtái, természetes növényzetünk)

9.         Hazánk lakossága 

( Lakosság száma, tendenciák a lakosság létszámában, nemzetiségeink,a kisebbségben élő magyarok) 

10.       Hazánk fő tájai 

(Egy választott táj részletes bemutatása, éghajlata, részei, kialakulása, természeti kincsei, gazdasága)

 

Művészetek - Ének-zene tételek - Vizuális kultúra tételek

1. A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében.

2. A ritmusközpontú zene. C. Orff: Carmina Burana.
3. A jazz hatása a műzenére. Gershwin művei.
4. A neoklasszicizmus zenéje. Prokofjev, Sztravinszkij, Britten.
5. Musical és rockopera. Szörényi – Bródy: István, a király 

6. Az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus kiemelkedő festőművészei

7. Szecesszió a képzőművészetben
8. A modern építészet
9. A modern képzőművészet irányzatai (expresszionizmus, fauvizmus, kubizmus, futurizmus, konstruktivizmus, absztarkt, dadizmus, szürrealizmus)
10. A modern képzőművészet Magyarországon
 

Biológia tételek:

 
 

 

Tétel

 

 

Tárgykör

 

 

Fogalmak

 

1. Az egyeden belüli szerveződési szintek és a sejt

 Sejt – szövet – szerv – 

 szervrendszer – szervezet; 

 A sejt felépítése; 
 A sejtalkotók és működésük;

Fogalmak definíciója; Sejthártya, sejt­plaz­ma, sejtmag, mito­kond­rium, endo­plaz­matikus hálózat,

 

2. Az emberi test szövetei

 

A szövetek típusai (5 féle); 

 A hám-, a kötő- és támasztószövetek felépítése 

és jellegzetességeik;

Hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-, vérszövet;

 A hámszövet fajtái, jellegzetességei és előfordulásuk

3. A bőr

 

A bőr felépítése és működése;

 A bőr szerepe a védelemben 

 Bőrápolás és sérülések ellátása

 

 

A bőr részei, szövetei; a bőr függelékek felépítése és működése

4. A mozgás szervrendszere

 

A csontváz és a vázizomzat, 

 A csont- és izomszövet felépítése; 

 Az izomszövetek típusai és jellegzetességei;

A csontváz fő részei, csontok kapcsolódásának típusai, az izomműködés alapja, az izom szerkezeti felépítése

 

 5. A táplálkozás szervrendszere

A tápcsatorna részei; 

 A tápanyagok és az emésztés;

Az egészséges táplálkozás

Szénhidrát, fehére, zsírok;

  Az emésztőnedvek és feladatuk

 6. A  légzés szervrendszere

A légzőrendszer részei;

 A légzés fizikai és kémiai alapjai

Tüdő és a léghólyagocskák működése; a légzés aktív és passzív elemei

 

 7. A keringés szervrendszere

 

A keringési rendszer felépítése és működése;

 Elsősegélynyújtás sérülések esetén

Véralkotók és feladatuk;

A szív felépítése és működése; Az artériás és vénás keringés;

 8. A kiválasztás szervrendszere

 A kiválasztó rendszer részei, felépítésük és működésük;

Vese, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső;

A vese felépítése és a szűrlet képződése, összetétele

  9. Az idegrendszer

 

 Az idegsejtek felépítése és működése;

 Az idegrendszer felépítése,

 A vegetatív idegrendszer;

 A feltételes és a velünk született reflexek

 Idegsejt (neuron), gliasejt, érző-, mozgató- és átkapcsoló-idegsejt;

 reflexek  
 

 

 10. Az érzékelés

 A tapintás, a hallás,

 a látás, az ízlelés és a szaglás

 

Az érzékszervek felépítése és működése