CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2019. augusztus 21. Szerda, ma Sámuel, Hajna napja van

Emelt nyelvoktatás

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség,
mindkettőt csoportbontásban oktatjuk.
Célunk: Az idegen nyelv A2 szintű használata.
Elsőtől harmadik osztályig a gyerekek heti 2 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink. Negyedik osztálytól mindkét nyelvből lehetőség van emelt szintű csoportban heti 3 óra helyett 5 órában tanulni a nyelvet.
A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, az eddigi tanórai munkáját valamint nyelvtanáraik és az osztályfőnökük véleményét. Ezek alapján döntjük el a harmadik osztály év végén, hogy hogy kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet. Az így kialakított nyelvi csoportok átjárhatósága negyedik év végéig biztosított. Ez azt jelenti, hogy ha a 3 órás csoportból valaki át szeretne kerülni az emelt szintű csoportba, annak sikeres különbözeti vizsgát kell tennie negyedik év végén.
A nyelvi tagozatra javasoltak névsoráról a májusi szülői értekezleten adunk tájékoztatást, ahol a szülők eldönthetik, hogy élnek-e a gyermekük számára felkínált lehetőséggel.
Ha a tanuló év végén négyesnél rosszabb érdemjegyet szerez az adott nyelvből, akkor a következő tanévben csak a 3 órás csoportban folytathatja tanulmányait.
Heti 1 órában lehetőségük van a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulására. A német nyelvtanulás további előnye a kisebb csoportokban való nyelvtanulás.
A nyelvórákon fontosnak tarjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot, tavasszal Húsvéti fesztivált tartunk, megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról.
A hetedik évfolyamon tanulóink nagy számban választják az angol illetve német nyelvet az év végi vizsga tárgyának.
A középiskolai felvételinél biztos alapokat nyújtunk a nyelvi tagozatra.