Emelt nyelvoktatás

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség,
mindkettőt csoportbontásban oktatjuk.
Célunk: Az idegen nyelv A2 szintű használata.
Elsőtől harmadik osztályig a gyerekek heti 2 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink. Negyedik osztálytól mindkét nyelvből lehetőség van emelt szintű csoportban heti 3 óra helyett 5 órában tanulni a nyelvet.
A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, az eddigi tanórai munkáját valamint nyelvtanáraik és az osztályfőnökük véleményét. Ezek alapján döntjük el a harmadik osztály év végén, hogy hogy kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet. Az így kialakított nyelvi csoportok átjárhatósága negyedik év végéig biztosított. Ez azt jelenti, hogy ha a 3 órás csoportból valaki át szeretne kerülni az emelt szintű csoportba, annak sikeres különbözeti vizsgát kell tennie negyedik év végén.
A nyelvi tagozatra javasoltak névsoráról a májusi szülői értekezleten adunk tájékoztatást, ahol a szülők eldönthetik, hogy élnek-e a gyermekük számára felkínált lehetőséggel.
Ha a tanuló év végén négyesnél rosszabb érdemjegyet szerez az adott nyelvből, akkor a következő tanévben csak a 3 órás csoportban folytathatja tanulmányait.
Heti 1 órában lehetőségük van a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulására. A német nyelvtanulás további előnye a kisebb csoportokban való nyelvtanulás.
A nyelvórákon fontosnak tarjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot, tavasszal Húsvéti fesztivált tartunk, megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról.
A hetedik évfolyamon tanulóink nagy számban választják az angol illetve német nyelvet az év végi vizsga tárgyának.
A középiskolai felvételinél biztos alapokat nyújtunk a nyelvi tagozatra.