7.évfolyam

 Irodalom:

1. A reneszánsz: Janus Pannonius és Balassi Bálint költészete

2. Csokonai Vitéz Mihály költészete

3. A romantika I.: Kölcsey Ferenc-versek és a Parainesis

4. A romantika II.: Vörösmarty Mihály

5. Petőfi Sándor: ars poetica, a Júlia-versek és a közéleti témájú költemények

6. Arany János: versek és balladák

7. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

8. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány és a novella műfaja

9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

10. Egy szabadon választott ajánlott olvasmány elemzése
 

Történelem

1.  Nemzetállamok kora - Egyetemes (1848-1900)

2.  Dualizmus Magyarországon - Magyar (1849-1900)

3.  Nagyhatalmak versengése és a I. világháború - Egyetemes (1900-1918)

4.  A történelmi Magyarország felbomlása - Magyar (1900-1920)

5.  Európa és a világ a két világháború között - Egyetemes (1918-1939)

6.  Magyarország a két világháború között - Magyar (1920-1939)

7.  A második világháború - Egyetemes és magyar (1939-1945)

Angol tételek:

1.  Family

2.  Free time, hobbies

3.  Daily routine

4.  School

5.  The place where you live

6.  Healthy living / lifestyle

7.  Holidays, festivals

8.  Shopping

9.  Travelling

10. Great Britain

Német tételek:

1.   Die Familie

2.   Freizeit und Hobby

3.   Tagesablauf

4.   Die Schule

5.   Der Ort,wo wie leben

6.   Desunde Lebensweise

7.   Feste und Feiertage

8.   Einkaufen

9.   Verkehr

10. Deutsche Sprachgebiete

Hittan tételek:

Nemes György – Mácsik Mária: Isten útján c. tankönyv alapján

1.Az ember istenképisége és az ősbűn (Tk. 7-17.)

2. Az ősbűn következményei, a bűn fajtái (Tk. 18-24. és 72-74.)

3. A Ciszterci Rend kialakulásának története, alapító atyái

4. Isten ingyenes kegyelmi ajándékai – a szentségekben rejlő erő

5. A törvény fajtái (Tk. 55-67.)

6. Az Üdvözítő édesanyja, Mária – mariológia (Tk. 39-44.)

7. A lelkiismeret fogalma és az erények (Tk. 68-71.)

8. Az Egyház öt parancsolata, az irgalmasság cselekedetei (87-91.)

9. A helyes vallásosság (az imádság és a szentmise) (Tk. 83-86. + 101-102. + kiadott jegyzet alapján)

10.Kötelességeink önmagunkkal és embertársainkkal szemben (Tk. 104-110.)

Fizika tételek:

1. SI mértékegységek. Etalon. Mérés története. Nem szabvány mértékegységek. A sűrűség.

2. Halmazállapot változások elemzése, összehasonlítása, gyakorlati alkalmazások. Termikus kölcsönhatás.

3. A hang fizikája. Hangkeltés, hangszerek.

4. A hang terjedése. Hullámok a természetben (Infrahang, ultrahang).

5. Fény terjedése és visszaverődése. Síktükrök.

6. Gömbtükrök és alkalmazásuk.

7. A fény, mint elektromágneses hullám. Fénytörés. Légköri fény jelenségek.

8. Látás, optikai eszközök. A színek.

9. Energiaforrások – erőművek. Környezetszennyezés.

10. Egyszerű gépek fajtái, történeti áttekintés.

 

Művészet tételek: (zene és képzőművészet)

 1. Programzene a romantikában
 2. Pl.: Berlioz: Fantasztikus szimfónia
 3. B. Smetana: Moldva
 4. Liszt F.: Les Preludes
 5. Liszt Ferenc magyarsága
 6. A szimfonikus költemény
 7. Nemzeti táncok a romantikus műzenében
 8. Erkel Ferenc munkássága; Bánk Bán
 9. Barokk képzőművészet Európában és Magyarországon
 10. Klasszicista képzőművészet Európában és Magyarországon
 11. Romantikus és realista képzőművészeti törekvések a 19. században
 12. Nemzeti művészetünk megteremtése
 13. Munkácsy Mihály élete és munkássága