Informális tanulási alkalmak

 
 
 

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

EFOP-3.3.7-17-2017-00002

Tanulási lehetőségek fejlesztése a Ciszterci Nevelési Központban      

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2018.02.01 – 2021.01.31. időtartamban valósítja meg, a Tanulási lehetőségek fejlesztése a Ciszterci Nevelési Központban című projektet az Európai Szociális Alap támogatásával.

A projekt támogatási összege: 75.000.000 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt keretében három célterülethez kapcsolódóan kerül fejlesztésre informális és nem formális oktatási alkalmak rendszere, melyek:

·         Felhívás 3.1.1. I. a) 1. alap- és kulcskompetenciák fejlesztése

·         Felhívás 3.1.1. I. a) 2. a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése

·         Felhívás 3.1.1. I. a) 4. a lelki és fizikai egészség fejlesztése

 

A projekt keretében három éven keresztül a három célterülethez kapcsolódóan szakkörök, élménypedagógiai foglalkozások, tanulmányutak és projektnapok kerülnek megvalósításra. A projekt keretében informális és nem formális oktatási alkalmak megtartására szolgáló közösségi tér kerül kialakításra és a programelemekhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.