Emelt nyelvoktatás

Emelt nyelvoktatás

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség.

Mindkettőt csoportbontásban oktatjuk, a német nyelv esetén kis létszámú csoportokban.

Célunk: Az idegen nyelv A2 szintű használata.

Elsőtől harmadik osztályig a gyerekek heti 2 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink.

Negyedik osztálytól mindkét nyelvből lehetőség van emelt szintű csoportban heti 3 óra helyett 5 órában tanulni a nyelvet. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, az eddigi tanórai munkáját valamint nyelvtanáraik és az osztályfőnökük véleményét. Ezek alapján döntjük el a harmadik osztály év végén, hogy hogy kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet. Ha a negyedik évfolyam végén a 3 órás csoportból valaki át szeretne kerülni az emelt szintű csoportba, annak sikeres különbözeti vizsgát kell tennie a következő tanév elején. Később erre az irányú átmenetre már nincs lehetőség. Az 5 órás csoportból – az igazgatónőnek benyújtott kérvénnyel és megfelelő indokkal – a tanév végén van lehetőség átmenni a három órás csoportba.

A nyelvi tagozatra javasoltak névsoráról a harmadik évfolyam májusi szülői értekezletén adunk tájékoztatást, ahol a szülők eldönthetik, hogy élnek-e a gyermekük számára felkínált lehetőséggel.

Heti 1 órában lehetőségük van a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulására.

A nyelvórákon fontosnak tarjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot tarunk, tavasszal megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról. Megismertetjük a gyerekeket a célnyelvi országok karácsonyi és húsvéti szokásaival.

A felsős tanulók iskolai és városi versenyeken mérhetik össze a tudásukat másokkal.

A hetedik évfolyamon a célnyelvet választókat felkészítjük az év végi vizsgára, a nyolcadikosokat pedig –igény szerint – az idegen nyelven előadott mestervizsgára. A nyelvi tagozatra jelentkezőket szintén segítjük a sikeres felvételire való felkészülésben.