CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2022. június 25. Szombat, ma Vilmos napja van

Emelt nyelvoktatás

Emelt nyelvoktatás

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség.

Mindkettőt csoportbontásban oktatjuk, a német nyelv esetén kis létszámú csoportokban.

Célunk: Az idegen nyelv A2 szintű használata.

Elsőtől harmadik osztályig a gyerekek heti 2 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink.

Negyedik osztálytól mindkét nyelvből lehetőség van emelt szintű csoportban heti 3 óra helyett 5 órában tanulni a nyelvet. Az iskolánkba érkező új tanulókat szintfelmérő megíratása után (a szintfelmérő eredményének megfelelően) helyezzük el 3 vagy 5 órás nyelvi csoportba. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, az eddigi tanórai munkáját, a 3. tanév végén megírt szintfelmérő eredményét, valamint a nyelvtanárok és az osztályfőnökök véleményét. Ezek alapján döntjük el a harmadik osztály év végén,  hogy kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet. Az így kialakított csoportokon lehetőség szerint 6. év végéig nem változtatunk. A 6. évfolyamon tanév végén, ha a csoportok létszámának változása indokolja, illetve ha az évfolyamon tanító nyelvtanárok úgy ítélik meg, az 5 órás csoportokban szintfelmérő megíratása után újra gondoljuk a csoportbontásokat. Amennyiben szülői kérés érkezik arra vonatkozóan, hogy egy gyermek a 3 órás csoportból 5 órás csoportba kerüljön, akkor a 4. évfolyamon a tanév végéig írásos kérelmet kell benyújtani az iskola vezetőségéhez, s az érintett szaktanárral egyeztetve lehetőség van különbözeti vizsga letételére, amely egy írásbeli dolgozatból, s egy szóbeli meghallgatásból áll.

A nyelvi tagozatra javasoltak névsoráról a harmadik évfolyam májusi szülői értekezletén adunk tájékoztatást, ahol a szülők eldönthetik, hogy élnek-e a gyermekük számára felkínált lehetőséggel.

A jelentkezők megfelelő létszáma esetén heti 1 órában lehetőségük van a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulására.

A nyelvórákon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot tartunk, tavasszal megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról. Megismertetjük a gyerekeket a célnyelvi országok karácsonyi és húsvéti szokásaival.

A felsős tanulók iskolai és városi versenyeken mérhetik össze a tudásukat másokkal.

A hetedik évfolyamon a célnyelvet választókat felkészítjük az év végi vizsgára, a nyolcadikosokat pedig –igény szerint – az idegen nyelven előadott mestervizsgára. A nyelvi tagozatra jelentkezőket szintén segítjük a sikeres felvételire való felkészülésben..