Emelt nyelvoktatás

Emelt nyelvoktatás

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség.

Mindkettőt csoportbontásban oktatjuk, a német nyelv esetén kis létszámú csoportokban.

Célunk: Az idegen nyelv A2 szintű használata.

Elsőtől harmadik osztályig a gyerekek heti 2 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink.

Negyedik osztálytól mindkét nyelvből lehetőség van emelt szintű csoportban heti 3 óra helyett 5 órában tanulni a nyelvet. Az iskolánkba érkező új tanulókat szintfelmérő megíratása után (a szintfelmérő eredményének megfelelően) helyezzük el 3 vagy 5 órás nyelvi csoportba. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, az eddigi tanórai munkáját, a 3. tanév végén megírt szintfelmérő eredményét, valamint a nyelvtanárok és az osztályfőnökök véleményét. Ezek alapján döntjük el a harmadik osztály év végén,  hogy kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet. Az így kialakított csoportokon lehetőség szerint 6. év végéig nem változtatunk. A 6. évfolyamon tanév végén, ha a csoportok létszámának változása indokolja, illetve ha az évfolyamon tanító nyelvtanárok úgy ítélik meg, az 5 órás csoportokban szintfelmérő megíratása után újra gondoljuk a csoportbontásokat. Amennyiben szülői kérés érkezik arra vonatkozóan, hogy egy gyermek a 3 órás csoportból 5 órás csoportba kerüljön, akkor a 4. évfolyamon a tanév végéig írásos kérelmet kell benyújtani az iskola vezetőségéhez, s az érintett szaktanárral egyeztetve lehetőség van különbözeti vizsga letételére, amely egy írásbeli dolgozatból, s egy szóbeli meghallgatásból áll.

A nyelvi tagozatra javasoltak névsoráról a harmadik évfolyam májusi szülői értekezletén adunk tájékoztatást, ahol a szülők eldönthetik, hogy élnek-e a gyermekük számára felkínált lehetőséggel.

A jelentkezők megfelelő létszáma esetén heti 1 órában lehetőségük van a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulására.

A nyelvórákon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot tartunk, tavasszal megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról. Megismertetjük a gyerekeket a célnyelvi országok karácsonyi és húsvéti szokásaival.

A felsős tanulók iskolai és városi versenyeken mérhetik össze a tudásukat másokkal.

A hetedik évfolyamon a célnyelvet választókat felkészítjük az év végi vizsgára, a nyolcadikosokat pedig –igény szerint – az idegen nyelven előadott mestervizsgára. A nyelvi tagozatra jelentkezőket szintén segítjük a sikeres felvételire való felkészülésben..