CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2020. július 10. Péntek, ma Amália napja van

Emelt nyelvoktatás

Emelt nyelvoktatás

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség.

Mindkettőt csoportbontásban oktatjuk, a német nyelv esetén kis létszámú csoportokban.

Célunk: Az idegen nyelv A2 szintű használata.

Elsőtől harmadik osztályig a gyerekek heti 2 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink.

Negyedik osztálytól mindkét nyelvből lehetőség van emelt szintű csoportban heti 3 óra helyett 5 órában tanulni a nyelvet. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, az eddigi tanórai munkáját valamint nyelvtanáraik és az osztályfőnökük véleményét. Ezek alapján döntjük el a harmadik osztály év végén, hogy hogy kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet. Ha a negyedik évfolyam végén a 3 órás csoportból valaki át szeretne kerülni az emelt szintű csoportba, annak sikeres különbözeti vizsgát kell tennie a következő tanév elején. Később erre az irányú átmenetre már nincs lehetőség. Az 5 órás csoportból – az igazgatónőnek benyújtott kérvénnyel és megfelelő indokkal – a tanév végén van lehetőség átmenni a három órás csoportba.

A nyelvi tagozatra javasoltak névsoráról a harmadik évfolyam májusi szülői értekezletén adunk tájékoztatást, ahol a szülők eldönthetik, hogy élnek-e a gyermekük számára felkínált lehetőséggel.

Heti 1 órában lehetőségük van a gyerekeknek a második idegen nyelv tanulására.

A nyelvórákon fontosnak tarjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot tarunk, tavasszal megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról. Megismertetjük a gyerekeket a célnyelvi országok karácsonyi és húsvéti szokásaival.

A felsős tanulók iskolai és városi versenyeken mérhetik össze a tudásukat másokkal.

A hetedik évfolyamon a célnyelvet választókat felkészítjük az év végi vizsgára, a nyolcadikosokat pedig –igény szerint – az idegen nyelven előadott mestervizsgára. A nyelvi tagozatra jelentkezőket szintén segítjük a sikeres felvételire való felkészülésben.