Tantestület

 

Alföldi Csabáné

matematika, fizikatanulószoba      7-8.

alfoldi.csabane@cnkpecs.hu

Benkovicsné Farkas Edith

tanító  4.b of.

benkovicsne.edith@cnkpecs.hu

Dr. Sztanicsné Farkas Csenge

angol

sztanicsne.csenge@cnkpecs.hu

Fáy Tímea

matematika, kémia 5.b of.

fay.timea@cnkpecs.hu

Fodor Szabina

tanító, napközi 4.b, testnevelés

fodor.szabina@cnkpecs.hu

Gadó Annamária

tanító, fejlesztés, napközi 3.b

gado.annamaria@cnkpecs.hu

Grób Ágoston

hittan, technika 7.a of. 

grob.agoston@cnkpecs.hu

Gyöngyiné Fülöp Judit

tanító, ének-zene, 3.a of./napközi

gyongyine.judit@cnkpecs.hu

Halász Gábor

biológia, földrajz, tanulószoba, 6.a of.

halasz.gabor@cnkpecs.hu

Helstáb Edit

tanító, angol  4.a of. - igazgatóhelyettes

helstab.edit@cnkpecs.hu

Horváth Ildikó

rajz - igazgatóhelyettes

horvath.ildiko@cnkpecs.hu

Illésné Székely Erzsébet

tanító, technika  1.a of.  - alsó tagozat vezetője

illesne.erzsebet@cnkpecs.hu

Kanizsai Péter

informatika (óraadó)

kanizsai.peter@cnkpecs.hu

Keresnyeiné Keller Ágnes

fejlesztés, logopédia

keresnyeine.agnes@cnkpecs.hu

Késmárki Tiborné

biológia - igazgató

kesmarki.agi@cnkpecs.hu

Királyné Haász Nóra

történelem, magyar 8.b of.

kiralyne.nora@cnkpecs.hu

Kiss József Dániel

informatika (óraadó)

kiss.jozsefdaniel@crnl.hu

Kóborné Andocsi Jeanette

tanító, tánc, 3.a of./napközi

koborne.janette@cnkpecs.hu

Kucseráné Szinyéri Judit

matematika, kémia, tanulószoba, 6.b of.

kucserane.judit@cnkpecs.hu

Leutschné Klein Cecília

tanulószoba 5.c

leutschne.cecilia@cnkpecs.hu

Lőrincné Bedő Anikó

tanító, 1.b of.

lorincne.aniko@cnkpecs.hu

Mendly Márta

tanító, 1.c of.

mendly.marta@cnkpecs.hu

Molnár Gyula

történelem, testnevelés 8.a of.

molnar.gyula@cnkpecs.hu

Molnárné Boda Mária

hittan, tanulószoba 6-7-8.

molnarne.maria@cnkpecs.hu

Oszoli Borbála

magyar, tanulószoba 7-8.

oszoli.borbala@cnkpecs.hu

Regényiné Luspay Ágnes

pedagógiai asszisztens

regenyine.agnes@cnkpecs.hu

Porvayné Buzás Inez

ének, matematika 5.c of.

porvayne.inez@cnkpecs.hu

 

Simon Benjámin

tanító, napközi 2.b

simon.benjamin@cnkpecs.hu

Sinkó Zoltán

testnevelés, földrajz 7.b of.

sinko.zoltan@cnkpecs.hu

Szabadkainé Tolnay Adrienn

angol

szabadkaine.adrienn@cnkpecs.hu

Székely Eszter

tanító, fejlesztés, 3.c of./napközi

szekely.eszter@cnkpecs.hu

Széligné Rapcsák Tünde

tanító, napközi 1.b, földrajz

szeligne.tunde@cnkpecs.hu

Széll Marcell

tanító, napközi 1.a

szell.marcell@cnkpecs.hu

Szilágyi Csilla

tanító, napközi 2.a

szilagyi.csilla@cnkpecs.hu

Szőnyiné Sárkány Anikó

tanulószoba 5.a

szonyine.aniko@cnkpecs.hu

Sztojkovics Réka

pedagógiai asszisztens napközi 4.a

sztojkovics.reka@cnkpecs.hu

Szücs Anita

tanító, néptánc 2.a of.

szucs.anita@cnkpecs.hu

Tóthné Häring Mónika

angol, történelem 5.a of.

tothne.monika@cnkpecs.hu

Törő Anita

pedagógiai asszisztens

toro.anita@cnkpecs.hu

Tyukászné Kerekes Petra

tanító, 3.c of./napközi

tyukaszne.petra@cnkpecs.hu

Utassy Katalin

német, tanulószoba 5.b

utassy.katalin@cnkpecs.hu

Vágner Ágnes

tanító 3.b of. – gyermekvédelmi felelős

vagner.agnes@cnkpecs.hu

Vágyiné Soltész Katalin

tanító, német, napközi 4.a

soltesz.katalin@cnkpecs.hu

Vargáné Simon Krisztina

tanító, hittan, napközi 1.c

vargane.krisztina@cnkpecs.hu

Vida Tamásné

német - felső tagozat vezetője

vida.tamasne@cnkpecs.hu

Vidákné Mihádák Anetta

angol

vidakne.anetta@cnkpecs.hu

Viszlai-Nagy Eszter

magyar, angol, 7.c of.

viszlai-nagy.eszter@cnkpecs.hu

Zsoldos-Elek Virág

tanító, néptánc 2.b of.

elek.virag@cnkpecs.hu