Óvoda bővítés

Kedves Szülők!

2020 őszétől kezdődően a Zirci Ciszterci Apátság, mint a Ciszterci Szent Margit óvoda fenntartója felújítási és bővítési munkálatokat kezd az óvoda épületében.Ez a bővítés lehetőséget ad arra, hogy az óvoda jelenlegi zsúfolt elhelyezkedésű helyiségeit egy kényelmesebb, az óvodákkal kapcsolatos szabványokat jobban kielégítő kialakítású helyiségekké alakítsuk át.

Az óvoda meglévő épülete és a szomszédos épületek közül is több műemlék. Így a bővítéssel létrejövő új épületszárny tervezése során különös fontosságot élvezett a műemléki illeszkedés építészetileg megfelelő színvonalú megálmodása, továbbá az óvodákra vonatkozó oktatási szabványoknak és a kis gyermekek igényeinek leginkább megfelelő építészeti kialakítás.

A műemléki épületen végrehajtandó főbb munkák: az új épület és a meglévő épület csatlakozásának biztosítása, a 03–04 Csoportszoba helyzetének alaprajzi, és az udvari homlokzat esztétikai rendbetétele. Ezeken kívül a beruházás részét képezi még az emelet feletti csapos fagerendafödém teljes kivétele, ennek helyén egy új, hosszútávon megbízható acél gerendás födém kialakítása, valamint a meglévő fedélszék megerősítése és felújítása. 

A legjelentősebb alaprajzi átalakítás az emelet nyugati oldalán lévő csoportszobák rendbetételében nyilvánul meg. Itt a meglévő állapot szerint a 04 Csoportszobába egy mosdó helyiségen keresztül lehet bejutni, mely helyzet megszűnik a csoportszoba és a fürdő új épületbe helyezésével. Ennek következményeképpen a 03 Csoportszobát nagyobb méretűvé tudjuk átalakítani. Az új épületszárny megépítésével kialakításra kerül a földszinten egy többcélú nagyterem, egy orvosi szoba, az emeleten pedig helyet kap egy fejlesztőszoba is, hogy a gyermekek fejlődésére még nagyobb figyelmet fordíthassunk.

Az új épület és a meglévő épület kapcsolatát két ablaknyílás ajtóvá alakítása fogja biztosítani, melyek közül egy a földszinten, egy pedig az emeleten fog helyet kapni.

Az egységes homlokzati kép kialakítása érdekében a meglévő épület homlokzatán esztétikai jellegű újrafestés fog történni, az épület által közrefogott felső udvari játszókert pedig újragondolásra került.

A bővítés miatt a főépület teljes emeleti szintje kiürítésre kerül (előreláthatóan egy nevelési évre) és a gyermekek ellátása a továbbiakban, 6 csoportban, az alábbi helyszíneken és beosztással történik. 

 

Az oratórium az iskola/kollégium épületében a II. emeleten található, az idei tavasszal teljesen felújításra került.

A költözésre augusztus hónapban kerül sor, ezért az óvoda NYÁRI ZÁRVATARTÁSA után az előre tervezettől eltérően, AUGUSZTUS 24-ÉN HÉTFŐN nyit újra. Ezen a héten még összevont csoportokkal.

Az új helyre költöző csoportok szülei számára augusztus utolsó hetében tájékoztató szülői értekezletet tartanak az óvónők, mely során az új csoportszobák is megtekinthetők lesznek.

A fenntartó és az intézmény vezetése számára nagyon fontos, hogy a megváltozott körülmények között is a gyermekek megnyugtató körülmények közé érkezzenek minden nap, s az óvoda magas szintű nevelő munkája ne sérüljön. Ezért is született az a döntés, hogy a költözés ne a nevelési év közben történjen, hanem inkább most augusztusban.

Tudjuk, hogy ezek a változások sok alkalmazkodást kívánnak, előre is köszönjük az Önök megértését, türelmét és további bizalmát, s reméljük, hogy a nehézségek elviselését könnyebbé teszi egy bővített, felújított óvoda reménye.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak kérem bizalommal az intézmény igazgatójához és az óvodai igazgatóhelyetteshez.

 

Kelt Zircen, 2020. július 31-én.

                                                                            Életükre Isten áldását kérve,

 

 

________________________________

Bérczi L. Bernát O.Cist.

zirci apát