Ismertető

 
„Engedjétek hozzám a gyerekeket, mert ilyeneké a mennyek országa!”
(Máté 19.14.)

1. Gyermekképünk:

„A gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának a láncszeme.” (Programunkból idézve)

2. Keresztény nevelési célunk:

A keresztény nevelés sajátos eszközeivel a gyermek vallási ismereteinek megalapozása a keresztény értékek közvetítésével hitéletük és erkölcsi értékeik kiteljesítése, a családokkal együttműködve.

3. Nevelési feladataink:

  • egészséges és biztonságos környezet megteremtésével a gyermekek gondozása, testi épségének, egészségének megőrzése
  • meghitt beszélgetésekkel felidézzük a gyermekben Isten jóságának és nagyságának egy-egy aspektusát
  • közös élmények, tevékenységek biztosításával szociális életüket fejlesztjük, társas szükségleteiket kielégítjük
  • találkozunk az imában egymással és Istennel
  • rendszeresen látogatást teszünk az Isten házába
  • bibliai történeteket hallgatunk, dramatizálunk
  • életkori és egyéni sajátosságaik figyelembe vételével értelmi képességeiket, kreativitásukat fejlesztjük
  • a keresztény értékek közvetítésével erkölcsi és érzelmi életüket alakítjuk, pozitív erkölcsi tapasztalatokkal magatartásukat fejlesztjük
  • felkészítjük gyermekeinket az iskolai életmódra fejlesztő pedagógus segítségével.
 

 

4. Óvoda-család kapcsolata:

A kora gyermekkor a tapasztalás ideje, így a családi élet kiegészítéseként megismertetjük gyermekeinket az óvodai élettel, melyben a kölcsönös kapcsolatok, a bizalom, a figyelem, a szeretet él. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekekkel foglalkozó felnőttek példamutatására, hiszen hasonlítanunk kell Krisztushoz.

Törekszünk a család és az óvoda összhangjára, folyamatos együttműködésre a szülőkkel, mert ez is feltétele a gyerekek harmonikus személyiség fejlődésének.

Elismerjük a családi nevelés elsődlegességét.

Kapcsolatunkban éreztetjük az őszinte odafordulást, az empátiát és a segítőszándékot.

 

„A játék az különös…” (Kosztolányi Dezső)

A játék a gyermek fejlődésében alapvető jelentőségű, semmi mással nem helyettesíthető tevékenységi forma.

A környező világról, sőt a teremtett világról is a játékon keresztül közvetítjük a legtöbb ismeretet a gyerekeknek.

Jót és jól játszani – ez a dolga gyermekeinknek az óvodában.

Élményeiket tevékenységekben élik meg a gyerekek, a komplex tevékenységeket a játékból indítjuk, a tanulási folyamatokat is áthatja a játékosság.

 

„ Ha azt akarjuk, hogy az első oktatás gyümölcsöző legyen, akkor a vallásos szellemnek át kell hatnia annak a kis világnak az életét, amellyel a gyermek élete, környezete révén összefonódik.” (Pierre Rauwez)