Bemutatkozás

 

„Jó mérnök, vegyész, orvos lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol.

De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb)

nem kezdik rendszeresen nyitogatni - gyakorolni a fülét.”

Kodály Zoltán

 

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium zeneiskolája 2000-ben alakult. Úgy gondoljuk, a zenei műveltség az általános műveltségének része.

A zeneiskolában jelenleg 14 zenetanár várja a növendékeket zongora, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon, furulya, hegedű, cselló, gitár, trombita, kürt és kamarazene tanszakokon. Természetesen az elméleti alaptantárgy, a zeneismeret (szolfézs, zenetörténet/irodalom) oktatása mellett.

A hangszeren tanuló diákok fellépéseikkel színesebbé teszik az iskolai és városi rendezvényeket, lehetőségeket kapnak önálló szereplésekre is.

A zenei tanulmányok többlet energiát kívánnak a növendékektől, illetve - közvetve - a szülőktől is. Semmit sem érdemes félig vagy alig-alig elvégezni. Janus Pannonius szavaival élve:

„Értékes dolgok nem támadnak soha könnyen

Nem születik nagyság, csak kínzó áldozatokból.

Az alapfokú zeneoktatás célja nem művészképzés - bár ennek előkészítése is feladatunk - sokkal fontosabbnak tartjuk a zenei alapműveltség kimunkálását. Célunk, hogy növendékeink kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek, hogy zeneszerető, hangversenylátogató, felnőttekké érjenek.

A zenekedvelő gyermekek számára a Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. szervezésében a tanév folyamán 3 hangversenyt hallgathatnak meg iskolánk azon diákjai, akik a kedvezményes áru bérletet év elején megvásárolják. Ezeken a koncerteken a kellemes, közvetlen hangulatban fölcsendülő zeneművek megértését egy-egy ismert, pécsi zenész magyarázata biztosítja. A részvételt, a kulturált zenehallgatásra nevelést intézményünk úgy biztosítja, hogy tanítási időben, pedagógusok kíséretében az impozáns Kodály Központban látogathatók a hangversenyek.

A zeneiskolai tanév a szolfézs órák időpontjának rögzítésével, majd a hangszeres órák beosztásával kezdődik. A zenét tanuló diákok heti 2 hangszeres és 2 kötelező órán - tárgya a szolfézs, (zenei írás-olvasásalapjai, elméleti ismeretek) vesznek részt. Később választható a zenetörténet/zeneirodalom tantárgy, a zenekar, a kórus, vagy a kamarazene. A szolfézs és zenetörténet órák beosztása szinte maximálisan igazodik az általános iskola órarendjéhez, a hangszeres órákat pedig igyekszünk a tanulók egyéb (iskolai és iskolán kívüli) elfoglaltságaihoz társítani.

A zeneiskolai tanulmányokat bizonyítvány tanúsítja.

Minden évben tanszakonként egy-két növendékhangversenyt szervezünk azzal a céllal, hogy növendékeink szereplési lehetőséghez jussanak, bemutathassák megszerzett készségeiket. 

A Zene Világnapjáról október 1-jén a szolfézs és a zeneórák keretében, folyosói zene–bonával valamint zenetanári koncerttel emlékeztünk meg, felhívva a tanulók figyelmét a zene jelentőségére mindennapi életünkben. A zene védőszentje, Szent Cecília tiszteletére november 22-én a hangversenyt adnak a zeneiskolás növendékek.

A Pécsi Advent keretében már hagyomány, hogy iskolánk a zeneiskolásokkal együtt műsort ad az érdeklődőknek. Reméljük, az idén is nagy sikert aratnak tanulóink.

A minden hónapban celebrált iskolai szentmisék üde színfoltjai a MusicaSacra és a Szent Margit kórus, valamint zeneiskolai növendékek és tanáraik zenei produkciója.

Folyamatosan keresünk további megmutatkozási lehetőségét is, szeretnénk részt venni a város és a megye kulturális életében. A zeneiskolák számára kiírt hangszeres versenyekre is jelentkezünk, vállalva az összehasonlítást és a megmérettetést.