Bemutatkozás

„Jó mérnök, vegyész, orvos lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét.” Kodály Zoltán

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium zeneiskolája 2000-ben alakult. Úgy gondoljuk, a zenei műveltség az általános műveltségének része.

A zeneiskolában jelenleg 14 zenetanár várja a növendékeket furulya, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon, zongora, hegedű, gitár, trombita, kürt és kamarazene tanszakokon és természetesen az elméleti alap tantárgy, a zeneismeret (szolfézs és zenetörténet/irodalom) oktatása mellett. A hangszeren tanuló diákok fellépéseikkel színesebbé teszik az iskolai és városi rendezvényeket, lehetőségeket kapnak önálló szereplésekre is.

A zenei tanulmányok többlet energiát kívánnak a növendékektől, de közvetve a szülőktől is. Semmit sem érdemes félig vagy alig-alig elvégezni. Janus Pannonius szavaival élve:

 

„Értékes dolgok nem támadnak soha könnyen

Nem születik nagyság, csak kínzó áldozatokból.

 

Az alapfokú zeneoktatás célja nem művészképzés - bár ennek előkészítése is feladatunk - sokkal fontosabbnak tartjuk a zenei alapműveltség kimunkálását. Célunk, hogy növendékeink kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek, hogy zeneszerető, hangverseny-látogató, felnőttekké érjenek.

A zenekedvelő gyermekek számára a Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. szervezésében a tanév folyamán 3 hangversenyt hallgathatnak meg iskolánk diákjai (októberben, januárban és márciusban). Ezeken a koncerteken a kellemes, közvetlen hangulatban fölcsendülő zeneművek megértését egy-egy ismert, pécsi zenész magyarázata biztosítja. A részvételt, a kulturált zenehallgatásra nevelést intézményünk úgy biztosítja, hogy tanítási időben, pedagógusok kíséretében a Zsolnai Negyedben látogathatók a hangversenyek.

             A tanév a szolfézs órák időpontjának rögzítésével, majd a hangszeres órák beosztásával kezdődik. A zenét tanuló diákok számára a heti 2 hangszeres óra mellett heti 2 kötelező óra tárgya a szolfézs, (zenei írás-olvasás alapjai, elméleti ismeretek). Később választható a zenetörténet/zeneirodalom tantárgy, a zenekar, a kórus, vagy a kamarazene. A szolfézs és zenetörténet órák beosztása szinte maximálisan igazodik az általános iskola órarendjéhez, a hangszeres órákat pedig igyekszünk a tanulók egyéb (iskolai és iskolán kívüli) elfoglaltságaihoz társítani.

A zeneiskolai tanulmányokat bizonyítvány tanúsítja.

  

Minden évben tanszakonként két növendékhangversenyt szervezünk azzal a céllal, hogy növendékeink szereplési lehetőséghez jussanak, bemutathassák megszerzett készségeiket. Az első az adott tanév decemberében-januárjában, a második általában májusban szoktuk megrendezésre kerülni.

A Zene Világnapjáról október 1-jén a szolfézs és a zenei órák keretében, valamint zenetanári koncerttel emlékeztünk meg, felhívva a tanulók figyelmét a zene jelentõségére a mindennapi életünkben. A zene védőszentje, Szent Cecília emlékére november 21-én a hangversenyt adnak a zeneiskolás növendékek. 

A Pécsi Advent keretében már hagyomány, hogy iskolánk a zeneiskolásokkal együtt műsort ad az érdeklődőknek. Reméljük, az idén is nagy sikert aratnak tanulóink.

A minden hónapban celebrált iskolai szentmisék üde színfoltjai a zeneiskolások zenei produkciói.

 

Folyamatosan keresünk további megmutatkozási lehetőségét is, szeretnénk részt venni a város és a megye kulturális életében. A zeneiskolák számára kiírt hangszeres és énekes versenyekre is jelentkezünk, vállalva az összehasonlítást és a megmérettetést.