CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2020. augusztus 15. Szombat, ma Mária napja van

Bemutatkozás

„Jó mérnök, vegyész, orvos lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét.” Kodály Zoltán

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium zeneiskolája 2000-ben alakult. Úgy gondoljuk, a zenei műveltség az általános műveltségének része.

A zeneiskolában jelenleg 14 zenetanár várja a növendékeket furulya, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon, zongora, hegedű, gitár, trombita, kürt és kamarazene tanszakokon és természetesen az elméleti alap tantárgy, a zeneismeret (szolfézs és zenetörténet/irodalom) oktatása mellett. A hangszeren tanuló diákok fellépéseikkel színesebbé teszik az iskolai és városi rendezvényeket, lehetőségeket kapnak önálló szereplésekre is.

A zenei tanulmányok többlet energiát kívánnak a növendékektől, de közvetve a szülőktől is. Semmit sem érdemes félig vagy alig-alig elvégezni. Janus Pannonius szavaival élve:

 

„Értékes dolgok nem támadnak soha könnyen

Nem születik nagyság, csak kínzó áldozatokból.

 

Az alapfokú zeneoktatás célja nem művészképzés - bár ennek előkészítése is feladatunk - sokkal fontosabbnak tartjuk a zenei alapműveltség kimunkálását. Célunk, hogy növendékeink kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek, hogy zeneszerető, hangverseny-látogató, felnőttekké érjenek.

A zenekedvelő gyermekek számára a Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. szervezésében a tanév folyamán 3 hangversenyt hallgathatnak meg iskolánk diákjai (októberben, januárban és márciusban). Ezeken a koncerteken a kellemes, közvetlen hangulatban fölcsendülő zeneművek megértését egy-egy ismert, pécsi zenész magyarázata biztosítja. A részvételt, a kulturált zenehallgatásra nevelést intézményünk úgy biztosítja, hogy tanítási időben, pedagógusok kíséretében a Zsolnai Negyedben látogathatók a hangversenyek.

             A tanév a szolfézs órák időpontjának rögzítésével, majd a hangszeres órák beosztásával kezdődik. A zenét tanuló diákok számára a heti 2 hangszeres óra mellett heti 2 kötelező óra tárgya a szolfézs, (zenei írás-olvasás alapjai, elméleti ismeretek). Később választható a zenetörténet/zeneirodalom tantárgy, a zenekar, a kórus, vagy a kamarazene. A szolfézs és zenetörténet órák beosztása szinte maximálisan igazodik az általános iskola órarendjéhez, a hangszeres órákat pedig igyekszünk a tanulók egyéb (iskolai és iskolán kívüli) elfoglaltságaihoz társítani.

A zeneiskolai tanulmányokat bizonyítvány tanúsítja.

  

Minden évben tanszakonként két növendékhangversenyt szervezünk azzal a céllal, hogy növendékeink szereplési lehetőséghez jussanak, bemutathassák megszerzett készségeiket. Az első az adott tanév decemberében-januárjában, a második általában májusban szoktuk megrendezésre kerülni.

A Zene Világnapjáról október 1-jén a szolfézs és a zenei órák keretében, valamint zenetanári koncerttel emlékeztünk meg, felhívva a tanulók figyelmét a zene jelentõségére a mindennapi életünkben. A zene védőszentje, Szent Cecília emlékére november 21-én a hangversenyt adnak a zeneiskolás növendékek. 

A Pécsi Advent keretében már hagyomány, hogy iskolánk a zeneiskolásokkal együtt műsort ad az érdeklődőknek. Reméljük, az idén is nagy sikert aratnak tanulóink.

A minden hónapban celebrált iskolai szentmisék üde színfoltjai a zeneiskolások zenei produkciói.

 

Folyamatosan keresünk további megmutatkozási lehetőségét is, szeretnénk részt venni a város és a megye kulturális életében. A zeneiskolák számára kiírt hangszeres és énekes versenyekre is jelentkezünk, vállalva az összehasonlítást és a megmérettetést.