Tantestület

névsor

legmagasabb

iskolai végzettség

munkakör

szak (tanár)

szakkollégium, műveltség

terület

beso-rolás

Alföldi Csabáné

főiskola

tanár,

osztályfőnök 8/b

matematika-fizika

 

Ped. II.

Benkovicsné Farkas Edith

főiskola

tanító, osztályfőnök 3/b

 

testnevelés

Ped. II.

Dr Sztanicsné

Farkas Csenge

egyetem

tanár

angol

 

Ped.I.

Fáy Tímea

főiskola

tanár

osztályfőnök 8/a

matematika,

kémia

 

Ped. I.

Gadó Annamária

főiskola

tanító,

napközis nevelő 2/b

 

ének-zene

Ped. I.

Grób Ágoston

főiskola

tanár,

osztályfőnök 6/a

általános iskolai

hitoktató

német

Ped. I.

Gyöngyiné Fülöp Judit

főiskola

tanító, tanár, napközis nevelő 2/a

ének- zene

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Halász Gábor

egyetem

tanár, osztályfőnök 5/a

tanulószoba

biológia, földrajz

 

Ped. I.

Helstáb Edit

főiskola

tanító,

osztályfőnök 3/a

szakvizsga

(tehetségfejlesztő)

testnevelés,

angol

Mester

Horváth Ildikó

egyetem

igazgatóhelyettes

tanító, tanár

 

rajz,

minőségfejlesztés, közoktatás-vezető

vizuális nevelés

Ped. II.

Illésné Székely Erzsébet

főiskola

tanító, osztályfőnök  4/a alsós munkaközösség vezető

 

pedagógia és technika

Ped. II.

Keresnyeiné Keller Ágnes

főiskola

fejlesztő pedagógus, logopédus

ált. isk. hitoktató közoktatás-vezető

 

Ped.II.

Késmárki Tibor

egyetem

tanár (óraadó)

informatikus

 

Ped. I.

Késmárki Tiborné

egyetem

igazgató,

tanár

biológia,

testnevelés, közoktatás-vezető

 

Ped.II.

Királyné Haász Nóra

egyetem

tanár, osztályfőnök 7/b

magyar nyelv és irodalom,

történelem, szakvizsga

(mentor tanár)

 

Ped. II.

Kóborné

Andocsi Jeanette

főiskola

tanító, osztályfőnök 2/a

 

testnevelés, gyógy-

testnevelés

Ped. I.

Kucseráné Szinyéri

Judit

főiskola

tanár,

osztályfőnök 5/b

matematika,

kémia

 

Ped. I.

Leutschné Klein

Cecília

főiskola

tanár

mérnök-

informatikus

 

Ped. I.

Lőrincné

Bedő Anikó

főiskola

tanító,

osztályfőnök 4/b

 

testnevelés

Ped. I.

Mendly Márta

főiskola

igazgatóhelyettes,

tanító,

óvodapedagógus,

közoktatás-vezető

ének és könyvtár

Ped.II.

Molnár Gyula

egyetem

tanár, osztályfőnök 7/a

történelem, kommunikáció,

testnevelés

 

Ped. I.

Molnárné

Boda Mária

főiskola/

egyetem

tanár

hitoktató/francia

 

Ped. I.

Mózes Endre

főiskola

tanár

hittanár

 

Ped. I.

Nagy Péter Sándor

főiskola/

egyetem

tanár/hitoktató

biológia, rajz/etika

 

Ped. I.

Oszoli Borbála

egyetem

tanár

magyar nyelv és irodalom,

pedagógia

 

Ped.I.

Porvayné Buzás Inez

főiskola

/egyetem

tanár, osztályfőnök 8/c

ének-zene, matematika, ének- zene-karvezetés,

/pedagógia

 

Ped. I.

Simon Benjamin

főiskola

tanító, osztályfőnök

napközis nevelő 1/b

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Sinkó Zoltán

főiskola

tanár,

osztályfőnök 6/b

földrajz,

testnevelés

 

Ped. I.

Szabadkainé Tolnay Adrienn

főiskola

tanító

 

angol

Ped. I.

Székely

Eszter Krisztina

főiskola

tanító, osztályfőnök

napközis nevelő 2/c, óvodapedagógus,

gyógypedagógus

gyógypedagógus, (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

informatika

Ped. I.

Széll Marcell

főiskola

tanító,

napközis nevelő 4/a

 

magyar nyelv

és irodalom

Ped. I.

Szilágyi Csilla

egyetem

tanító,

napközis nevelő 1/a

pedagógia

testnevelés, gyógy-

testnevelés

Ped. I.

Szücs Anita

főiskola

tanító,

osztályfőnök 1/a

 

 

Ped. II.

Tóthné

Häring Mónika

egyetem

tanár

történelem, angol nyelv és irodalom

 

Ped. I.

Tyukászné Kerekes Petra

főiskola

tanító, osztályfőnök- napközis nevelő 2/c

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Utassy Katalin

egyetem

tanár

hittanár

 

Ped.I.

Vágner Ágnes

főiskola

tanító, osztályfőnök 2/b

egészségfejlesztő mentál-higiénikus szakdiploma

testnevelés

Ped. II.

Vágyiné

Soltész Katalin

főiskola

/egyetem

tanító, tanár, osztályfőnök-

napközis nevelő 4/c

német

magyar nyelv és irodalom

Ped. II.

Válóczi Kinga

főiskola

tanító,

napközis nevelő 3/a

 

magyar nyelv

és irodalom

Ped. I.

Vargáné

Simon Krisztina

főiskola

tanító,

hittantanár, osztályfőnök- napközis nevelő 4/c

hittanár,

gyógypedagógus, (tanulásban akadályozottak

pedagógiája)

 

Ped. I.

Vida Tamásné

főiskola

tanár,

óvodapedagógus, DÖK segítő tanár, felsős munka-

közösség vezető

német

 

Ped. I.

Vidákné

Mihádák Anetta

főiskola

tanár

angol

 

Ped. I.

Viszlai-Nagy Eszter

Judit

egyetem

tanár,

osztályfőnök 6/c

angol, magyar

 

Ped. I.

Wittmann-né

Márton Ráhel

főiskola

tanító,

napközis nevelő 4/b

 

ének

Ped.I.

Zsoldos-Elek Virág

főiskola

tanító, osztályfőnök

napközis nevelő 1/b

 

magyar nyelv és irodalom

Ped.I.