CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2019. augusztus 21. Szerda, ma Sámuel, Hajna napja van

Tantestület

névsor

legmagasabb

iskolai végzettség

munkakör

szak (tanár)

szakkollégium, műveltség

terület

beso-rolás

Alföldi Csabáné

főiskola

tanár,

osztályfőnök 8/b

matematika-fizika

 

Ped. II.

Benkovicsné Farkas Edith

főiskola

tanító, osztályfőnök 3/b

 

testnevelés

Ped. II.

Dr Sztanicsné

Farkas Csenge

egyetem

tanár

angol

 

Ped.I.

Fáy Tímea

főiskola

tanár

osztályfőnök 8/a

matematika,

kémia

 

Ped. I.

Gadó Annamária

főiskola

tanító,

napközis nevelő 2/b

 

ének-zene

Ped. I.

Grób Ágoston

főiskola

tanár,

osztályfőnök 6/a

általános iskolai

hitoktató

német

Ped. I.

Gyöngyiné Fülöp Judit

főiskola

tanító, tanár, napközis nevelő 2/a

ének- zene

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Halász Gábor

egyetem

tanár, osztályfőnök 5/a

tanulószoba

biológia, földrajz

 

Ped. I.

Helstáb Edit

főiskola

tanító,

osztályfőnök 3/a

szakvizsga

(tehetségfejlesztő)

testnevelés,

angol

Mester

Horváth Ildikó

egyetem

igazgatóhelyettes

tanító, tanár

 

rajz,

minőségfejlesztés, közoktatás-vezető

vizuális nevelés

Ped. II.

Illésné Székely Erzsébet

főiskola

tanító, osztályfőnök  4/a alsós munkaközösség vezető

 

pedagógia és technika

Ped. II.

Keresnyeiné Keller Ágnes

főiskola

fejlesztő pedagógus, logopédus

ált. isk. hitoktató közoktatás-vezető

 

Ped.II.

Késmárki Tibor

egyetem

tanár (óraadó)

informatikus

 

Ped. I.

Késmárki Tiborné

egyetem

igazgató,

tanár

biológia,

testnevelés, közoktatás-vezető

 

Ped.II.

Királyné Haász Nóra

egyetem

tanár, osztályfőnök 7/b

magyar nyelv és irodalom,

történelem, szakvizsga

(mentor tanár)

 

Ped. II.

Kóborné

Andocsi Jeanette

főiskola

tanító, osztályfőnök 2/a

 

testnevelés, gyógy-

testnevelés

Ped. I.

Kucseráné Szinyéri

Judit

főiskola

tanár,

osztályfőnök 5/b

matematika,

kémia

 

Ped. I.

Leutschné Klein

Cecília

főiskola

tanár

mérnök-

informatikus

 

Ped. I.

Lőrincné

Bedő Anikó

főiskola

tanító,

osztályfőnök 4/b

 

testnevelés

Ped. I.

Mendly Márta

főiskola

igazgatóhelyettes,

tanító,

óvodapedagógus,

közoktatás-vezető

ének és könyvtár

Ped.II.

Molnár Gyula

egyetem

tanár, osztályfőnök 7/a

történelem, kommunikáció,

testnevelés

 

Ped. I.

Molnárné

Boda Mária

főiskola/

egyetem

tanár

hitoktató/francia

 

Ped. I.

Mózes Endre

főiskola

tanár

hittanár

 

Ped. I.

Nagy Péter Sándor

főiskola/

egyetem

tanár/hitoktató

biológia, rajz/etika

 

Ped. I.

Oszoli Borbála

egyetem

tanár

magyar nyelv és irodalom,

pedagógia

 

Ped.I.

Porvayné Buzás Inez

főiskola

/egyetem

tanár, osztályfőnök 8/c

ének-zene, matematika, ének- zene-karvezetés,

/pedagógia

 

Ped. II.

Simon Benjamin

főiskola

tanító, osztályfőnök

napközis nevelő 1/b

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Sinkó Zoltán

főiskola

tanár,

osztályfőnök 6/b

földrajz,

testnevelés

 

Ped. I.

Szabadkainé Tolnay Adrienn

főiskola

tanító

 

angol

Ped. I.

Székely

Eszter Krisztina

főiskola

tanító, osztályfőnök

napközis nevelő 2/c, óvodapedagógus,

gyógypedagógus

gyógypedagógus, (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

informatika

Ped. I.

Széll Marcell

főiskola

tanító,

napközis nevelő 4/a

 

magyar nyelv

és irodalom

Ped. I.

Szilágyi Csilla

egyetem

tanító,

napközis nevelő 1/a

pedagógia

testnevelés, gyógy-

testnevelés

Ped. I.

Szücs Anita

főiskola

tanító,

osztályfőnök 1/a

 

 

Ped. II.

Tóthné

Häring Mónika

egyetem

tanár

történelem, angol nyelv és irodalom

 

Ped. I.

Tyukászné Kerekes Petra

főiskola

tanító, osztályfőnök- napközis nevelő 2/c

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Utassy Katalin

egyetem

tanár

hittanár

 

Ped.I.

Vágner Ágnes

főiskola

tanító, osztályfőnök 2/b

egészségfejlesztő mentál-higiénikus szakdiploma

testnevelés

Ped. II.

Vágyiné

Soltész Katalin

főiskola

/egyetem

tanító, tanár, osztályfőnök-

napközis nevelő 4/c

német

magyar nyelv és irodalom

Ped. II.

Válóczi Kinga

főiskola

tanító,

napközis nevelő 3/a

 

magyar nyelv

és irodalom

Ped. I.

Vargáné

Simon Krisztina

főiskola

tanító,

hittantanár, osztályfőnök- napközis nevelő 4/c

hittanár,

gyógypedagógus, (tanulásban akadályozottak

pedagógiája)

 

Ped. I.

Vida Tamásné

főiskola

tanár,

óvodapedagógus, DÖK segítő tanár, felsős munka-

közösség vezető

német

 

Ped. I.

Vidákné

Mihádák Anetta

főiskola

tanár

angol

 

Ped. I.

Viszlai-Nagy Eszter

Judit

egyetem

tanár,

osztályfőnök 6/c

angol, magyar

 

Ped. I.

Wittmann-né

Márton Ráhel

főiskola

tanító,

napközis nevelő 4/b

 

ének

Ped.I.

Zsoldos-Elek Virág

főiskola

tanító, osztályfőnök

napközis nevelő 1/b

 

magyar nyelv és irodalom

Ped.I.