Tantestület

 

KÉSMÁRKI TIBORNÉ         IGAZGATÓ

MENDLY MÁRTA      ÁLTALÁNOS  ÉS ZENEISKOLAI   IGAZGATÓHELYETTES

 

névsor

legmagasabb iskolai végzettség

munkakör

szak (tanár)

szakkollégium, műveltség terület

besorolás

Alföldi Csabáné

főiskola

tanár,  7/b osztályfőnök

matematika-fizika

 

Ped. I.

Benkovicsné

Farkas Edith

főiskola

tanító, 2/b osztályfőnök,

 

testnevelés

Ped. I.

Dr Sztanicsné Farkas Csenge

egyetem

tanár

angol

 

Ped.I.

Elek Virág

 

tanító, 2/a napközis nevelő

 

 

Gyak.

Fáy Tímea

főiskola

tanár  7/a osztályfőnök

matematika, kémia

 

Ped. I.

Gadó Annamária

főiskola

tanító, 1/b napközis nevelő

 

ének-zene

Ped. I.

Grób Ágoston

főiskola

tanár, 5.a osztályfőnök

általános iskolai hitoktató

német

Ped. I.

Gyöngyiné

Fülöp Judit

főiskola

tanító,/ tanár, 1/a napközis nevelő

ének- zene

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Halász Gábor

egyetem

tanár, tanulószoba

biológia, földrajz

 

Ped. I.

Helstáb Edit

főiskola

tanító, 2/a osztályfőnök

szakvizsga (tehetségfejlesztő)

testnevelés, angol

Ped. I.

Horváth Ildikó

egyetem

tanító,/tanár, 4/b osztályfőnök,

minőség-irányítási vezető

rajz, minőség-fejlesztés, közoktatás-vezető

vizuális nevelés

Ped. I.

Illésné Székely Erzsébet

főiskola

tanító, 3/a osztályfőnök alsós munkaközösség vezető

 

pedagógia és technika

Ped. I.

Kámán Éva

egyetem

tanár,  8/b osztályfőnök

magyar, vezető tanár szakértő magyar szakon

 

Ped. I.

Keresnyeiné

Keller Ágnes

főiskola

fejlesztő pedagógus, logopédus

ált. isk. hitoktató

közoktatás-vezető

 

Ped.II.

Késmárki Tibor

főiskola/egyetem

tanár

fizika, technika, informatika

 

Ped. I.

Késmárki Tiborné

egyetem

igazgató,

tanár

biológia, testnevelés, közoktatás-vezető

 

Ped.II.

Királyné

Haász Nóra

egyetem

tanár, 6/b osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, történelem, szakvizsga (mentor tanár)

 

Ped. I

Kis József Dániel

egyetem

tanár

informatika

 

Ped. I.

Kóborné

Andocsi Jeanette

főiskola

tanító, 1/a osztályfőnök

 

testnevelés, gyógy-testnevelés

Ped. I.

Kucseráné Szinyéri Judit

főiskola

tanár

matematika, kémia

 

Ped. I.

Leutschné Klein Cecília

főiskola

tanár

 

 

 Gyak.

Lőrincné

Bedő Anikó

főiskola

tanító, 3/b osztályfőnök

 

testnevelés

Ped. I.

Mendly Márta

főiskola

igazgató – h, tanító, óvodapedagógus,

közoktatás-vezető

ének és könyvtár

Ped.II.

Molnár Gyula

egyetem

tanár,  6/a osztályfőnök

történelem, kommunikáció, testnevelés

 

Ped. I.

Molnárné

Boda Mária

főiskola/ egyetem

tanár

hitoktató/francia

 

Ped. I.

Nagy Péter Sándor

főiskola/ egyetem

tanár/hitoktató

biológia, rajz/etika

 

Ped. I.

Porvayné

Buzás Inez

főiskola /egyetem

tanár, 7/c osztályfőnök

ének-zene, matematika, ének-zene-karvezetés, /pedagógia

 

Ped. I.

Simon Benjamin

főiskola

tanító, 4/b napközis nevelő

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Sinkó Zoltán

főiskola

tanár 5/b osztályfőnök

földrajz, testnevelés

 

Ped. I.

Székely

Eszter Krisztina

főiskola

tanító, 1/c osztályfőnök és napközis nevelő, óvodapedagógus, gyógypedagógus

gyógypedagógus, (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

informatika

Ped. I.

Széll Marcell

főiskola

tanító, 3/a  napközis nevelő

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Szilágyi Csilla

egyetem

tanító, 3/b napközis nevelő

pedagógia

testnevelés, gyógy-testnevelés

Ped. I.

Szücs Anita

főiskola

tanító, 4/a osztályfőnök

 

 

Ped. I.

Tóthné

Häring Mónika

egyetem

tanár 8/a osztályfőnök

történelem, angol nyelv és irodalom

 

Ped. I.

Tyukászné

Kerekes Petra

főiskola

tanító, 1/c osztályfőnök és napközis nevelő

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Ulrichné

Országh Mária Irén

főiskola

tanár

matematika pedagógia,  technika, számítás-technika

 

Ped. II.

Vágner Ágnes

főiskola

tanító, 1/b osztályfőnök

egészségfejlesztő mentál-higiénikus szakdiploma

testnevelés

Ped. II.

Vágyiné

Soltész Katalin

főiskola /egyetem

tanító / tanár, 3/c osztályfőnök és napközis nevelő

német

magyar nyelv és irodalom

Ped. II.

Válóczi Kinga

főiskola

tanító, 4/a napközis nevelő

 

magyar nyelv és irodalom

Ped. I.

Vargáné

Simon Krisztina

főiskola

tanító / hittanár  3/c osztályfőnök és napközis nevelő

hittanár, gyógypedagógus, (tanulásban akadályozottak pedagógiája)

 

Ped. I.

Vida Tamásné

főiskola

tanár, DÖK segítő tanár, felsős munkaközösség vezető

óvodapedagógus, német

 

Ped. I.

Vidákné

Mihádák Anetta

főiskola

tanár

angol

 

Ped. I.

Viszlai-Nagy Eszter Judit

egyetem

tanár 5/c osztályfőnök

angol, magyar

 

Ped. I.

Zsoldos-Elek Virág

főiskola

tanító 2/a napközis nevelő

 

magyar nyelv és irodalom

Gyak.