Információk

Tájékoztató a zeneiskola tanév kezdéséről:

 
 
A szolfézs és zenetörténet órák időpontját a gyermekek megkapják az órarendjükbe építve.
 
Kérjük, hogy ehhez kapcsolódóan tájékozódjanak a zeneiskolai faliújságra (alsós tanárival szemben, az udvari kijárat mellett) kifüggesztett névsorok alapján saját gyermekük csoportos órájának pontos időpontjáról.
 
Kérjük azt is, hogy gyermekük egyéb elfoglaltságainak szervezésekor csak az ott kiírt időponttal számoljanak, mert a csoportok összetételén nem szeretnénk változtatni!
 
Ugyanott találják kifüggesztve a szolfézs, zenetörténet tárgyakhoz szükséges eszközök listáját is, melyeket legkésőbb szeptember 20-ig kérünk beszerezni.
 
Kifüggesztésre kerül a hangszeres tanárok tanítási helye és növendékeinek névsora is.
 
A hangszeres órák beosztása szeptember 5-én, csütörtökön délután lesz.
 
Ugyancsak a faliújságon láthatják, hogy melyik zenetanár, melyik időintervallumban és hol (nem mindenkinél egyezik a majdani tanítási hellyel) készíti a növendékekkel, és szüleikkel együtt az órarendet.
 
Hozzák magukkal gyermekük általános iskolai órarendjét is!
 
Nyomatékosan kérjük, hogy pontosan érkezzenek, és úgy szervezzék, hogy végig jelen tudjanak lenni az órabeosztáson,
 
mert sok későbbi problémát tudunk ezzel megelőzni.
 
 
 Az első órarend szerinti tanítási nap szeptember 9. hétfő.
 
 
 
 
 
 
 
Kívánunk a tanévhez kitartást, sok erőt, jó egészséget és gyümölcsöző együttműködést!