Általános tudnivalók

Tájékoztató a vizsgáról és a "Mestermunkáról"

 

Iskolánk az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az év végi szóbeli számonkérésre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben a mindenkori hetedikes tanulók beszámolnak egy választott tantárgy egy éves anyagából (10 előre megadott tétel egyikéből) a tanév végén.

Ennek általunk javasolt formája a vizsga, ezzel szeretnénk felkészíteni az Önök gyermekét a továbbtanuláshoz szükséges szóbeli felvételi vizsga sikeresebbé tételéhez.

A választható tantárgyak 7. év végén: magyar, történelem, hittan, idegen nyelv és művészetek (ének – művészettörténet).

A mindenkori nyolcadikos tanulók a hetedikesekhez hasonlóan számolnak be tanév végén egy választott természettudományos (fizika, kémia, biológia, földrajz) tantárgyból, vagy az általunk javasolt „Mestermunka” készítését választják. Ez a Mestermunka bármely - érdeklődési körének megfelelő témából készülhet, amely nem sérti iskolánk szellemiségét. A tanuló köteles választani egy felnőtt mentort (szülő, tanár), aki segíti őt egy kb. 3-4 perces előadásra, melyet tanárok és érdeklődők előtt ad elő. Előadásához bármilyen technikai segédeszközt felhasználhat. Nyolcadik évfolyamon célunk, hogy a tanulók a felvételi utáni időszakot is tartalmasan, munkával töltsék el.

Amennyiben a szülő és a gyermek nem akarja a vizsgát, a tanuló ugyanúgy beszámol egy választott tárgy tananyagából, de tanórai keretben.

A vizsga menete:

Szeptember: tájékoztatás a szülői értekezleten és a tanórákon

Január 15-ig: tantárgy / mestermunka téma választása

Mestermunka esetén a mentor megnevezése

Május: Vizsgák