CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2019. augusztus 21. Szerda, ma Sámuel, Hajna napja van

Általános tudnivalók

Tájékoztató a vizsgáról és a "Mestermunkáról"

 

Iskolánk az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az év végi szóbeli számonkérésre.

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünkben a mindenkori hetedikes tanulók beszámolnak egy választott tantárgy egy éves anyagából (10 előre megadott tétel egyikéből) a tanév végén.
Számonkérésük formája a vizsga, ezzel szeretnénk felkészíteni az Önök gyermekét a továbbtanuláshoz szükséges szóbeli felvételi vizsga sikeresebbé tételéhez.
A választható tantárgyak: magyar, történelem, hittan, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv és művészetek (ének – művészettörténet).
 
A mindenkori nyolcadikos tanulók a hetedikesekhez hasonlóan vizsga keretében számolhatnak be tudásukról tanév végén egy választott tantárgyból, vagy az általunk javasolt „Mestermunka” készítését választják. Ez a Mestermunka bármely - érdeklődési körének megfelelő témából készülhet, amely nem sérti iskolánk szellemiségét. A tanuló köteles választani egy felnőtt mentort (pl. szülő, tanár), aki segíti őt a felkészülésben egy kb. 4-5 perces előadásra, melyet tanárok, szülők, osztálytársak és érdeklődők előtt ad elő. Előadásához bármilyen technikai segédeszközt felhasználhat. Nyolcadik évfolyamon célunk, hogy a tanulók a felvételi utáni időszakot is tartalmasan, munkával töltsék el.
A számonkérés menete:
Szeptember: tájékoztatás a szülői értekezleten és a tanórákon
Január 15-ig: tantárgy / mestermunka téma választása
/a szülő által aláírt papír visszahozása/ Mestermunka esetén a mentor megnevezése.
Május: vizsgák
Június: mestermunkák